Garantie

Garantie

Garantie op de producten

Op de door Hardhout.nu geleverde producten wordt een garantie gegeven conform de door de fabrikant afgegeven garanties en anders een garantie voor in beginsel de duur van 1 jaar. Indien u de exacte garantiebepalingen van een bepaald product wilt weten kun u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Verder verwijst Hardhout.nu naar de montagehandleidingen voor de juiste manier van het monteren van uw hardhout producten.

Let op:U kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons. Ook mag u geen wijzigingen hebben aangebracht of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage worden niet door Hardhout.nu vergoed.


Copyright © 2015 Magento. Alle rechten voorbehouden.